welcome to School of Music and Recording Arts

Institution settings 
Administration
Department of teaching
Research institutions

First, the music department

Music Communication Teaching and Research Office: Liu Congming   Zhao Zhian   Xie Tao   Tong Xuena   Yang Qiong   Zhang Fengyan     Zhang Qian

Music editing teaching room: Liu Dejin    lu Yingkun   Zhu Xingchen   Liuxing   Li Mingjing

Electronic music teaching room: Wang Xuan      Jiang Anqing      Zhang Ying   Song Di    Liu Huan

Vocal performance teaching room: Lu Guowen     Liang Jing   Cao Hui     Huang Jianjun    Zhao Ke

Second, recording system

1. Audio Engineering Teaching and Research Office: Wang Xin    Liu Xiaofei   Zhang Yilong   Zhu Wei    Hu Ze    Chen Xiaoping    Yuan Miaotong

2. Audio director teaching room: Lei Wei    Gan Ling    Yang Jie     Ding Qiao      Li Dakang     Tao Jing     Li Wei       Wang Jue

  中国传媒大学音乐与录音艺术学院 ©  2012   |   北京市朝阳区定福庄东街一号 100024    

   School of Music and Recording Arts,CUC.  |  Tel: 0086-010-65783256